+421 (0)905 342261
 
DHCajlane

Úvod

Spolok dychová hudba CAJLANÉ 
                         Vás víta na svojej novej stránke!

Dychová hudba v Pezinku má viac ako 140 – ročnú tradíciu. Vo svojej novodobej histórii – od roku 1991 je úspešnou a umelecky vyspelou dychovou hudbou na Slovensku aj DH Cajlané z Pezinka. Jej bohatá činnosť zahŕňa účinkovanie na mnohých súťažiach a festivaloch na Slovensku, odkiaľ si priniesla množstvo uznaní a ocenení od uznávaných odborníkov dychovej hudby.

Zo zahraničných aktivít to bolo Rumunsko, Rakúsko, Maďarsko
 a Česko. V roku  2000 sa pretransformovala na spolok DH Cajlané. Predsedom sa stal zakladateľ DH Cajlané p. František Féder. Dychová hudba Cajlané je členom ZDHS a členom Klubu přátel dechovky na Morave. Je hlavným organizátorom Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb ,,Dychovky v Preši“, ktorý sa koná pravidelne od roku 2001 v mesiaci august v Pezinku. Je to najväčší festival dychových hudieb na Slovensku. DH Cajlané bola v roku 2006 ocenená primátorom mesta ,, Medailou za zásluhy o rozvoj mesta Pezinok. 

Krédom dychovej hudby Cajlané je:
Dychová hudba nezanikne,
                      jej krásna živá tradícia to nedovolí !


Ponukový list
Dychovej hudby Cajlané
na stiahnutie


Napíšte nám:

 
Copyright (c)2016 Spolok dychová hudba CAJLANÉ                                                                                                                                                                                           admin